RANGPUR VS KHULNA - BABATIP.COM

RANGPUR VS KHULNA

INNINGS UPDATE

KHULNA VS RANGPUR RIDERS

GAYLE OR MACCULAM SE DARNE KA NAHI

 MARKET RATE 54-56P RANGPUR BAND HUA HAI

ABHI FULL POWER SE KHAALO RANGPUR KO JITNA KHAA SAKTE HO

AUR KHULNA JITWADO FULL POWER SE

OUR MATCH WINNER KHULNA